Thông báo sinh viên

Đăng ký tham quan nhà máy sản xuất bia Sapporo Việt Nam

THÔNG BÁOV/v Tổ chức tham quan thực tế nhà máy sản xuất bia Sapporo
QUAN THỰC TẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA SAPPORO
- - - -           Nhằm đa dạng hóa các hoạt động học tập của sinh viên; thúc đẩy tinh thần đam mê họ [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Việc làm - Thực tập

Triển lãm quốc tế Giấy - Cao su - Sơn 2017

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tham gia "Triển lãm Giấy – Cao su – Sơn 2017"

- - - - - - - -

          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học ...

Đọc tiếp ...