Đăng ký tham quan nhà máy sản xuất bia Sapporo Việt Nam

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức tham quan thực tế nhà máy sản xuất bia Sapporo
ĐĂNG KÝ THAM QUAN THỰC TẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA SAPPORO

- - - - - - - -

          Nhằm đa dạng hóa các hoạt động học tập của sinh viên; thúc đẩy tinh thần đam mê học tập; hỗ trợ sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tế sản xuất; Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Hóa Học tổ chức tham quan thực tế nhà máy sản xuất bia Sapporo Việt Nam.

          Xem chi tiết tại đây