Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm. Đăng ký tham quan trực tuyến nhà máy Yakult Việt Nam

Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm phối hợp cùng với Công ty Yakult Vietnam tổ chức cho sinh viên tham quan trực tuyến Nhà máy và dây chuyền sản xuất sản phẩm sữa chua uống Yakult.

Hình thức: tham quan trực tuyến

Số lượng: tối đa 90 SV/đợt

 

Thời gian:

Đợt 1: Sáng thứ hai (22/11/2021): 09:00 đến 09:30

Đợt 2: Sáng thứ ba (23/11/2021): 09:00 đến 09:30 

Đợt 3: Chiều thứ ba (23/11/2021): 13:30 đến 14:00

 

Sinh viên lưu ý: giới hạn tối đa cho một đợt là 90 sinh viên và khoa sẽ lấy danh sách từ trên xuống

 

 

Link đăng ký tham quan nhà máy Yakult:  https://forms.gle/e875fCMfSxstg5Ts5