Thư cám ơn quyên góp ủng hộ bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền (đợt 2)

THƯ CÁM ƠN

         Vừa qua khoa Công nghệ Hóa học và đoàn Khoa có phát động đợt quyên góp hỗ trợ Đoàn viên NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - Sinh viên lớp Phân tích kiểm nghiệm Khóa 38, sinh ngày 02/01/1995, quê ở TX Gia Nghĩa – Đắc Nông - Bị Ung thư Hạch (Hodgkin - Hệ tạo huyết) hiện đang trong quá trình Hóa trị, xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu TpHCM.

           Tính từ ngày 8/5/2017 đến ngày 23/09/2017 (đợt 2) chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ các cá nhân và tập thể sau:

          1. Cô Tâm Phòng Kế Toán 500,000

          2. Thầy Quốc Giáo viên trường Cao đăng Cao Thắng (bạn cô Cúc) 500,000

          3. Cô Xuân Giáo viên trường Đại học Thực phẩm 500,000

          4. Cô Phương Cựu nhân viên phòng Kế Toán 500,000

          5. Em Gấm Cựu sinh khoa Hóa 500,000

          6. Cô Mộng Khoa Ngoại Ngữ 200,000

          7. Cô Hương Tổ 1, khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức 100,000

          8. Tập thể lớp CNTP40E Cao đẳng Công Thương 210,000

          9. Tập thể lớp CNTP40A Cao đẳng Công Thương 300,000

          10. Tập thể lớp CNTP40C Cao đẳng Công Thương 550,000

          11. Tập thể lớp HHC38A Cao đẳng Công Thương 150,000

          12. Tập thể lớp CNTP38E Cao đẳng Công Thương 1,000,000

          13. Tập thể lớp HHC40 Cao đẳng Công Thương 600,000

          14. Tập thể gia đình (giấu tên) Phường Linh Đông, quận Thủ Đức 300,000

          15. BCH Đoàn Khoa Cao đẳng Công Thương 300,000

          16. 5 bạn của Thanh An PTKN38 Thủ Đức 500,000

          17. Gia Đình Thúy Hằng, Bí Thư CNTP40A 200,000

          18. Tập thể lớp CNTP40F Cao đẳng Công Thương 285,000

          19. Tập thể lớp CNTP38A Cao đẳng Công Thương 340,000

          20. Lớp liên thông Hóa Cao đẳng Công Thương 1,800,000

          21. Tập thể lớp CNTP39B Cao đẳng Công Thương 150,000

          TỔNG CỘNG: 9.485.000 VND

          (CẬP NHẬT TỚI NGÀY 23/09/2017)

         Tập thể Khoa Công nghệ Hóa học xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể. Hiện chúng tôi đã chuyển đến tận tay em Huyền toàn bộ số tiền trên. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể để động viên em Huyền tiếp tục việc học tập và điều trị.

   Mọi đóng góp về sau, chúng tôi tiếp tục cập nhật trên facebook: Cúc Vũ Hoa Bạch (https://www.facebook.com/cuc.vuhoabach?fref=ts) va fanpage: Đoàn - Hội LCĐ Khoa Công Nghệ Hóa Học (https://www.facebook.com/lcdkhoacnhh.hitu)

          Xin chân thành cảm ơn.

         Trân trọng!

 

Thư cám ơn quyên góp về "Nguyễn Thị Thanh Huyền"

THƯ CÁM ƠN


          Vừa qua khoa Công nghệ Hóa học và đoàn Khoa có phát động đợt quyên góp hỗ trợ Đoàn viên NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - Sinh viên lớp Phân tích kiểm nghiệm Khóa 38, sinh ngày 02/01/1995, quê ở TX Gia Nghĩa – Đắc Nông - Bị Ung thư Hạch (Hodgkin - Hệ tạo huyết) hiện đang trong quá trình Hóa trị, xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu TpHCM.

           Tính đến ngày 8/5/2017 chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ các cá nhân và tập thể sau:

          1. Tập thể giảng viên khoa CNHH: 4.600.000 VND

          2. Cô Lý Nguyễn Ngọc Thảo- GV Khoa Kế toán: 500.000 VND

          3. Đội công tác xã hội trường CĐ Công Thương : 1.000.000 VND

          4. Lớp CĐ Nhuộm 38 : 460.000 VND

          5. Lớp CĐ Phân tích Kiểm nghiệm 39: 585.000 VND

          6. Lớp CĐ Hóa hữu cơ 39A: 430.000 VND

          7. Lớp CĐ Hóa hữu cơ 38B: 200.000 VND 

          8. Lớp CĐ Giấy 38: 520.000 VND

          9. Bà Sen, Bà Loan, Bà Phương: 650.000 VND

(Tổ 1- KP 3- Phường Linh Trung - Thủ Đức ) 

          10.Ban chấp hành Đoàn trường : 500.000VND

          11.Lớp CĐ Công nghệ thực phẩm 38B: 200.000VND

          12. Lớp CĐ Phân tích Kiểm nghiệm 40: 200.000VND

          13. Lớp CĐ May 40: 600.000VND

          14.Lớp CĐ Công nghệ thực phẩm 38B: 365.000VND

          TỔNG CỘNG : 10.810.000 VND

          (CẬP NHẬT TỚI NGÀY 8/5/2017, hiện đã và vẫn đang nhận thêm từ các đơn vị khác)

         Tập thể Khoa Công nghệ Hóa học xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể. Hiện chúng tôi đã chuyển đến tận tay em Huyền số tiền trên. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể để động viên em Huyền tiếp tục việc học tập và điều trị.

      Mọi đóng góp về sau, chúng tôi tiếp tục cập nhật trên facebook: Cúc Vũ Hoa Bạch (https://www.facebook.com/cuc.vuhoabach?fref=ts) va fanpage: Đoàn - Hội LCĐ Khoa Công Nghệ Hóa Học (https://www.facebook.com/lcdkhoacnhh.hitu)

          Xin chân thành cảm ơn.

         Trân trọng!