Hướng dẫn phân loại Đoàn viên Chi Đoàn

Hướng dẫn đánh giá phân loại Đoàn viên - Chi Đoàn

download file đính kèm bên dưới

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Hướng dẫn phân loại Đoàn viên Chi Đoàn.doc về máy tínhHướng dẫn phân loại Đoàn viên Chi Đoàn.doc107 lần tải