Quy trình kết nạp Đoàn viên mới

QUY TRÌNH

v/v Kết nạp Đoàn viên mới

- - - - - - - - - - - - - - -

 

BƯỚC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

ĐỐI TƯỢNG

THỰC HIỆN

NƠI THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1

Chọn lựa thanh niên ưu tú, tích cực hoạt động, muốn phấn đấu vào Đoàn

Bí Thư Chi Đoàn và BCH LCĐ Khoa

Văn phòng LCĐ Khoa

Hết thời gian ngày thứ 10 kể từ ngày ra thông báo trên website Khoa

Bước 2

- Tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn do Đoàn cp trên tổ chức.

- Phân công BCH Chi Đoàn viên hỗ trợ giúp đỡ thanh niên

- Thanh niên

 

- BCH Chi Đoàn, thanh niên

Báo sau

 

Bước 3

Giao nhiệm vụ thử thách rèn luyện

BCH LCĐ Khoa

Báo sau

 

Bước 4

Hướng dẫn viết đơn xin vào Đoàn (lưu ý các biểu mẫu download tại website Khoa)

BCH LCĐ Khoa, thanh niên

Báo sau

3 ngày từ ngày thông báo xác nhận hoàn thành thử thách

Bước 5

Họp Chi Đoàn giới thiệu, nhận xét đối tượng, biểu quyết đề nghị kế́t nạp vào Đoàn

Chi Đoàn lớp

Chi Đoàn lớp

 

Bước 6

Lập biên bản, làm công văn đề nghị lên Đoàn cấp trên

Bí Thư Chi Đoàn

Văn phòng LCĐ Khoa

1 ngày sau đó (ngày thứ 8 kể từ ngày ra thông báo)

Bước 7

Lập hồ sơ Đoàn viên gởi về Đoàn cấp trên (Đoàn viên khai, xác minh lý lịch, kèm hình ảnh để làm thẻ Đoàn viên)

Bí Thư Chi Đoàn, thanh niên

Văn phòng LCĐ Khoa

 

Bước 8

Xem xét, ký quyết định chuẩn y

Bí thư Đoàn trường

Văn phòng Đoàn trường

 

Bước 9

Tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới

Chi Đoàn lớp

Báo sau

 

Bước 10

Đoàn viên mới hoàn thành các thủ tục cần thiết (nếu có) sau đó nộp lại BCH LCĐ Khoa quản lý.

Đoàn viên mới và BCH LCĐ Khoa

Văn phòng LCĐ Khoa