Đội ngũ gv-cnv

Hiện tại nhân sự của Khoa Công Nghệ Hóa Học bao gồm 19 giảng viên và 2 chuyên viên chuyên trách.


 

TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thị Minh

Trưởng Khoa, Giảng viên

Thạc Sĩ

 

02

Bào Ngọc Hương

Tổ trưởng Bộ môn Công nghệ NhuộmGiảng viên

Thạc Sĩ

 

03

Nguyễn Đức Cường

Tổ trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ, Bộ môn Hóa cơ sở, Giảng viên

Thạc Sĩ

 

04

Đặng Ngọc Lý

Tổ trưởng Bộ môn Hóa phân tích, Giảng viên

Thạc Sĩ

 

05

Lê Hồng Hạnh

Chủ tịch Công Đoàn Bộ phận, Cố vấn học tập, Giảng viên

Thạc Sĩ

 

06

Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

07

Phạm Kim Phụng

Giảng viên

Kĩ Sư

 

08

Tạ Tường Phúc

Giảng viên

Kĩ Sư

 

09

Đoàn Thị Thùy Hương

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

10

Đào Thị Diệu

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

11

Phạm Minh Ngọc

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

12

Trần Thành Đạt

Giảng viên

Kĩ Sư

      Đang học cao học

13

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

14

Nguyễn Xuân Chữ

Giảng viên

Kĩ Sư

 

15

Dương Tấn Cường

Giảng viên

Kĩ Sư

Đang học cao học

16

Võ Hoài Văn

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

17

Nguyễn Thị Sao Ly

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

18

Tăng Phan Duy Phúc

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

19

Ngô Thị Mỹ Thanh

Giảng viên       Thạc Sĩ  

20

Vũ Hoa Bạch Cúc

Chuyên viên, Giáo vụ Khoa, Tổ trưởng Công Đoàn Bộ phận

Cử nhân

 

21

Bùi Tuấn Tú

Nhân viên phòng thí nghiệm

Cử nhân