Đội ngũ gv-cnv

Hiện tại nhân sự của Khoa Công Nghệ Hóa Học bao gồm 16 giảng viên và 2 chuyên viên chuyên trách.


 

TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ

01

Bào Ngọc Hương

Giảng viên - Tổ trưởng Bộ môn Công nghệ Nhuộm

Thạc Sĩ

 

02

Nguyễn Đức Cường

Giảng viên - Tổ trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ

Thạc Sĩ

 

03

Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Giảng viên - cố vấn học tập

Thạc Sĩ

 

04

Đoàn Thị Thùy Hương

Giảng viên - cố vấn học tập

Thạc Sĩ

 

05

Đào Thị Diệu

Giảng viên - cố vấn học tập

Thạc Sĩ

 

06

Trần Thành Đạt

Giảng viên - cố vấn học tập

Thạc sĩ

      

07

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên -  cố vấn học tập

Thạc Sĩ

 

08

Nguyễn Xuân Chữ

Giảng viên - cố vấn học tập

Kĩ Sư

 

09

Võ Hoài Văn

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

10

Nguyễn Thị Sao Ly

Giảng viên

Thạc Sĩ

 

11

Tăng Phan Duy Phúc

Giảng viên, - Bí thư Đoàn khoa - cố vấn học tập

Thạc Sĩ

 

12

Ngô Thị Mỹ Thanh

Giảng viên       Thạc Sĩ  

13

Bùi Tuấn Tú

Giáo vụ khoa

Cử nhân

 Đang học cao học