Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN 2016 - CN Hóa hữu cơ


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2016

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỮU CƠ

Dưới đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp 2016 chuyên ngành Công nghệ Hóa hữu cơ (xem file đính kèm)

 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN 2016 - CN Thực phẩm


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2016


CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Dưới đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp 2016 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm (xem file đính kèm)

Danh sách Đồ án tốt nghiệp 2016 - Thực phẩm

DANH MỤC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2016

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Dưới đây là danh mục các đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm 2016 (xem file đính kèm)

Danh sách Đồ án tốt nghiệp 2016 - Hóa hữu cơ

DANH MỤC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2016

CHUYÊN NGÀNH HÓA HỮU CƠ

Dưới đây là danh mục các đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Hóa hữu cơ 2016 (xem file đính kèm)

Thực hiện đồ án tốt nghiệp 2016


THÔNG BÁO

(v/v làm đồ án tốt nghiệp Khoa Công Nghệ Hóa Học)

Khoa Công Nghệ Hóa Học thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách làm đồ án tốt nghiệp như sau:

1. Các sinh viên có tên trong danh sách nếu không làm phải báo cho cô Cúc để không bị hủy học phần thay thế.

2. Các sinh viên có tên trong danh sách đăng kí đề tài với GVHD.

3. Thời gian: 16/03/2016 - 21/03/2016

Thông báo cụ thể, chi tiết xem file đính kèm.