Triển lãm quốc tế Giấy - Cao su - Sơn 2017

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tham gia "Triển lãm Giấy – Cao su – Sơn 2017"

- - - - - - - -

          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận kiến thức mới của các nước, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của xã hội. LCĐ Khoa Công Nghệ Hóa Học đã đăng ký tham gia triển lãm quốc tế lần 6 "Giấy – Cao su – Sơn 2017" do CNCIC (Trung Quốc, Ấn Độ) và công ty Minh Vi (VEAS) phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 13 – 15/06/2017. Nay BCH LCĐ Khoa Công Nghệ Hóa Học thông báo triển khai đăng ký tham gia triển lãm (miễn phí). Chi tiết xem tại đây.