"CUỘC THI KHOẢNG KHẮC 3T LẦN 2" - QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TPHCM - HEPF

Nhóm sinh viên Câu lạc bộ "Chung tay vì môi trường" thuộc Khoa Công Nghệ Hóa Học đã tham gia cuộc thi "Khoảng khắc 3T lần 2" do Quỹ bảo vệ môi trường TPHCM tổ chức. Nhóm đã tham gia cuộc thi với tác phẩm: "Chiến dịch nhỏ của nhóm chúng tôi". Các bạn hãy xem, like, share và bình chọn cho nhóm: "https://www.facebook.com/quybaovemoitruongtphcm/videos/1318440571518265/"