Hội thảo Khoa học AUN

 

 

 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC:

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO
ĐÁP ỨNG CHUẨN AUN VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

          Trong mục tiêu chung của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG CHUẨN AUN VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP”, Khoa Công Nghệ Hóa Học tiến hành tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với kế hoạch nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy các học phần thuộc Khoa Công Nghệ Hóa Học.

         - Thảo luận các điều kiện thay đổi của hệ thống quản lý giáo dục nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành thuộc Khoa quản lý để chuẩn bị cho việc áp dụng từ năm 2018.

           - Trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao năng lực đào tạo các chuyên ngành của Khoa quản lý.

           - Đề xuất các tham luận tham gia hội nghị cấp trường.

2. Yêu cầu

           - Nội dung các tham luận phản ánh được chủ đề của hội thảo.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Trong khoa: Toàn bộ giảng viên – Công nhân viên Khoa Công Nghệ Hóa Học

2. Khách mời

           - Đại diện Ban Giám Hiệu

           - Khách mời từ các Khoa và bộ phận Phòng ban.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 8h00 – 11h00 ngày 11 tháng 12 năm 2016 (chủ nhật)

2. Địa điểm: phòng họp (Lầu 1 - Khu A)

3. Thời gian nhận bài tham luận: Bài viết được nộp về Khoa trước ngày 6/12/2016 để góp ý và biên tập trước khi in ấn.

IV. ĐỊNH HƯỚNG

           Nội dung tham luận có thể xoay quanh các chủ đề sau đây:

           - Môi trường học tập sinh viên.

           - Công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên.

           - Phương pháp giảng dạy.

           - Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn hóa kỹ năng đối với giảng viên thực hành.

           - Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần đáp ứng chuẩn AUN.

           - Đào tạo liên kết doanh nghiệp.

         - Ngoài các nội dung nêu trên, Hội nghị còn khuyến khích việc nghiên cứu và trình bày các tham luận khoa học khác, đi sâu, giải quyết các vấn đề cụ thể của hệ thống quản lý đào tạo hiện nay đồng thời chuẩn bị cho hệ thống quản lý Giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị ban hành (bởi Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội).

 

 

 KÍNH MỜI THẦY CÔ QUAN TÂM THEO DÕI!