40 NĂM - NGÀY TA GẶP MẶT

LỄ HỌP MẶT KHOA CÔNG NGHỆ  HÓA HỌC

40 NĂM - NGÀY TA GẶP LẠI (20/10/1976 – 20/10/2016)

      Ngày 20/10/2016, trường Cao đẳng Công Thương TPHCM đã làm lễ kỷ niệm "40 năm ngày thành lập trường (20/10/1976 – 20/10/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2)". Theo tinh thần đó, ngày 20/11/2016 Khoa Công Nghệ hóa Học đã tổ chức Lễ họp mặt "Khoa Công nghệ Hóa Học - 40 năm ngày ta gặp lại".

          Dưới đây là toàn bộ hình ảnh sự kiện buổi lễ:

 

Tập thể giảng viên, cựu giảng, cựu sinh viên tham gia buổi họp mặt "40 năm - ngày ta gặp lại"

 

 

Cô Trần Trúc Phượng, cựu Trưởng Khoa và tập thể cựu sinh viên các thế hệ

 

Tập thể giáo viên hiện tại và các thế hệ cưụ sinh viên mới tốt nghiệp

 

 

Đông đảo cựu sinh viên về dự lễ họp mặt

 

 

Các thầy cô hưu trí cũng về tham dự lễ họp mặt