Chung kết ITChem mùa 3

 

 

Với mục đích tạo một môi trường để tất cả các "thành viên nhỏ" trong đại gia đình Công nghệ Hóa học và Thực phẩm có cơ hội giao lưu, học hỏi và trải nghiệm môi trường học thuật, Đoàn thanh niên và Tập thể các giáo viên khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã nghiên cứu và xây dựng nên Chương trình ITCHEM với thời gian tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đến nay sân chơi này đã đi đến mùa thức 3.

Sau một thời gian dài chuẩn bị và trải qua 2 vòng thi loại, xin chúc mừng các bạn sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã xuất sắc vượt qua các ứng viên khác để tiến vào Chung kết cuộc thi ITchem Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm:

DANH SÁCH 60 THÍ SINH THAM GIA TRANH TÀI TRẬN CHUNG KẾT ITCHEM 2019

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

1

2116160014

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

11/11/1998

CCQ1616A

2

2117090002

Trương Thái

Anh

20/09/1999

CCQ1709A

3

2117250013

Lê Lưu

Toàn

03/08/1999

CCQ1725A

4

2117210311

Lê Hiền

Vinh

05/06/1999

CCQ1721D

5

2118160014

Đoàn Thị Ghi

Lan

25/11/2000

CCQ1809A

6

2117090014

Nhan Thị Ngọc

04/08/1999

CCQ1709A

7

2118160015

Nguyễn Ngọc Kha

Linh

20/02/1996

CCQ1816A

8

2116160046

Nguyễn Ngọc

Hiếu

13/07/1998

CCQ1616A

9

2118160010

Từ Ngọc

Hân

03/11/2000

CCQ1816A

10

2116210265

Dương Hữu

Tính

30/11/1998

CCQ1621D

11

2118160001

Đào Nhựt

An

06/11/2000

CCQ1816A

12

2117090005

Châu Ngọc

Diệu

20/09/1999

CCQ1709A

13

2118160019

Phạm Thị Ngọc

Ngà

12/08/2000

CCQ1816A

14

2117210294

Nguyễn Thị Anh

Thư

11/02/1999

CCQ1721D

15

2118160013

Nguyễn Thị Thu

Hương

16/03/2000

CCQ1809A

16

2116210046

Đỗ Ngọc

Quý

12/03/1998

CCQ1621A

17

2116210262

Lê Thị Yến

Thu

29/03/1998

CCQ1621D

18

2118210046

Nguyễn Thái

Thành

18/09/2000

CCQ1821A

19

2116210380

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

 

CCQ1621F

20

2117160005

Nguyễn Văn

Hùng

10/11/1998

CCQ1716A

21

2118210181

Nguyễn Thị Thu

Quỳnh

11/02/2000

CCQ1821C

22

2116160008

Võ Thị Kim

Hằng

11/02/1998

CCQ1616A

23

2117250001

Phạm Huỳnh Kim

Anh

13/11/1998

CCQ1725A

24

2118210024

Trà Thị

Luyến

30/04/2000

CCQ1821A

25

2116250016

Huỳnh Công

Quý

24/08/1998

CCQ1625A

26

2118160007

Đinh Thị Mỹ

Duyên

20/10/2000

CCQ1816A

27

2116160018

Đặng Phạm Thùy

Ngân

15/03/1993

CCQ1616A

28

2118210055

Phạm Nguyễn Thùy

Trang

10/03/2000

CCQ1821A

29

2116160043

Ngô Nhật

Trường

14/11/1996

CCQ1616A

30

2118160012

Văn Thị

Huệ

25/04/2000

CCQ1816A

31

2117250006

Trần Thị Kim

Oanh

19/08/1999

CCQ1725A

32

2117090004

Trần Thị Kim

Diệu

21/02/1998

CCQ1709A

33

2117250005

Lê Thị Trà

Ny

02/11/1999

CCQ1725A

34

2116210345

Nguyễn Thị Phương

Trâm

25/05/1998

CCQ1621E

35

2117160025

Vạn Ngọc

Xuân

29/02/1996

CCQ1716A

36

2117160023

Lê Hoàng Bảo

Vân

18/10/1999

CCQ1716A

37

2117210014

Hồ Thị

Hạnh

06/11/1999

CCQ1721A

38

2118160017

Vũ Tuấn

Lộc

03/02/2000

CCQ1809A

39

2116160044

Hồ Thị Thanh

09/09/1998

CCQ1616A

40

2118160004

Võ Minh

Ân

24/02/2000

CCQ1809A

41

2117210069

Lâm Đặng Ánh

Tuyết

03/03/1999

CCQ1721A

42

2117250015

Nguyễn Thị Thanh

11/09/1999

CCQ1725A

43

2117210270

Nguyễn Yến

Nhi

16/05/1999

CCQ1721D

44

2118160028

Cao Duy Phương

Thảo

10/10/2000

CCQ1816A

45

2117210066

Phan Ngọc

Trúc

24/04/1999

CCQ1721A

46

2116160038

Trần Thị Bích

Trâm

09/09/1998

CCQ1616A

47

2116210243

Phạm Ngọc Minh

Nhàn

14/01/1998

CCQ1621D

48

2117210096

Trần Thị Bạch

Huệ

15/05/1999

CCQ1721B

49

2116210006

Lê Thị Bích

19/02/1998

CCQ1621A

50

2118160037

Đặng Thị Tuyết

Vy

22/08/1999

CCQ1816A

51

2118210174

Lê Thị Kim

Oanh

01/06/2000

CCQ1821C

52

2116160016

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

02/01/1998

CCQ1616A

53

2116160034

Văn Thị Thanh

Tiên

20/01/1995

CCQ1616A

54

2116160021

Đặng Thị Lệ

Quyền

22/04/1998

CCQ1616A

55

2118210111

Nguyễn Thị Kim

Phương

29/03/2000

CCQ1821B

56

2116160010

Võ Thu

Hiền

05/05/1998

CCQ1616A

57

2117160007

Nguyễn Thị Thu

24/05/1999

CCQ1716A

58

2117210074

Đoàn Văn

Vinh

23/10/1999

CCQ1721A

59

2118160025

Đoàn Văn

Quỹ

04/11/2000

CCQ1816A

60

2118160033

Bùi Thị Mỹ

Trinh

23/08/2000

CCQ1809A

tangphanduyphuc