Danh sách các ngành tuyển sinh, chuyên ngành, tổ hợp môn thi, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh 2017

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH, CHUYÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN THI,
CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2017

 

Vùng tuyển sinh trong cả nước.

Thời gian tuyển sinh:

1. Đợt 1:

Thời gian xét tuyển: 15/07/2017 - 30/07/2017

Công bố trúng tuyển: 01/08/2017

2. Đợt 2:

Thời xét tuyển: 01/08/2017 - 15/08/2017

Công bố trúng tuyển: 16/08/2017.

Phương thức tuyển sinh:

Trường thực hiện theo 02 phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành đào tạo bậc cao đẳng của trường, xem chi tiết trong bảng dưới đây.

Mã ngành

Nhóm ngành/ Ngành

Chỉ tiêu 2017
(dự kiến)

Tổ hợp môn thi/ khối thi

Phương thức tuyển sinh

Theo điểm thi
THPT QG

Theo học bạ
THPT

C510401

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học: Gồm 3 chuyên ngành

- Công nghệ Nhuộm

- Công nghệ Hóa hữu cơ

- Phân tích Kiểm nghiệm

4300 (chỉ tiêu hệ CĐCQ toàn trường, không giới hạn từng ngành)

A, A1, B, D1

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức (theo điểm thi THPT quốc gia).

Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển theo khối thi.

Xét tuyển dựa vào kết quả 3 năm học tập ở bậc học THPT (Theo học bạ THPT).

Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển theo khối xét tuyển.

C540302

Ngành Công nghệ Giấy và bột giấy

A, A1, B, D1

C540102

Ngành Công nghệ Thực phẩm

A, A1, B, D1