Cơ sở vật chất

13-05-2022 admin

Khoa CNHH & TP hiện có 12 phòng thí nghiệm phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:

– PTN Hóa Lý – Hóa Hữu Cơ

– PTN Chuyên Ngành Hóa Hữu Cơ

– PTN Hợp Chất Thiên Nhiên

– PTN Hóa Vô cơ

– PTN Phân Tích Chuyên Ngành

– PTN Công nghệ Nhuộm – In Hoa

– PTN Đo màu quang phổ

– PTN Vi sinh

– PTN Cảm quan thực phẩm

– Xưởng chế biến 1

– Xưởng chế biến 2

– Phòng xử lý nước

– Một số thiết bị tiêu biểu:

Máy Chiên Chân Không

Thiết bị cô quay chân không

Máy Sấy Thăng Hoa

Máy Sấy Phun

Máy Sấy Lạnh

Máy đo màu quang phổ

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video