Hiệu chỉnh môn học đợt 2 HK 2 năm học 2023-2024

02-05-2024 CNHH Khoa
Sinh viên Khoa CNHH&TP các khóa 2023 trở về đến khóa 2018 thực hiện hiệu chỉnh môn học (hủy đăng ký môn học, đăng ký lớp ghép, mở lớp riêng bổ sung) đợt 2 học kỳ 2 năm học 2023-2024. SV thực hiện hiệu chỉnh offline tại phòng QLĐT vào 4 ngày như sau:
– Thứ 5 (02/05/2024)
– Thứ 6 (03/05/2024),
– Thứ 7 (04/05/2024)
– Thứ 2 (06/05/2024).
Sau thời gian trên tất cả đơn sẽ không được tiếp nhận.
Lưu ý:
– Sinh viên sau khi đã đăng ký offline thì không thể xin hủy nên sinh viên cân nhắc kỹ.
– Sinh viên đã đăng ký học phần có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ học phí trước kỳ thi.

Bài viết khác

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video