Lịch thi HK1 Đợt 2 Khoa CNHH&TP

13-05-2022 admin

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 Đợt 2 (Cập nhật ngày 03.01.2022)

Lịch thi từ 17/01 đến 23/01/2022 chi tiết tải tập tin

Chú ý:

– Sinh viên cập nhật lại lịch thi, lịch thi có sự thay đổi do đụng lịch.

– Sinh viên vào đúng link(trong tập tin đính kèm), vào trước thời gian ghi trên lịch 30 phút

– Lịch thi có thể thay đổi, sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi này trước khi đi thi 1 tuần để chính xác hơn.

 

Bài viết khác

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video