Symrise tuyển dụng Lab assisstant

13-05-2022 admin
– Số lượng: 01
– Lĩnh vực hoạt động: Hương liệu thực phẩm
– Sau tết đi làm
– Lương khởi điểm khoảng 9.000.000 VND và nhiều phúc lợi khác.
– Sẽ được đào tạo chuyên sâu về R&D Skill ngành CNTP.
Apply: nguyen.thi.thuy.trang@symrise.com

Bài viết khác

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video