Ngành Công nghệ Hóa hữu cơ học những gì?

13-05-2022 admin

Ngoài khối kiến thức đại cương, sinh viên ngành Công nghệ Hóa hữu cơ sẽ được đào tạo chuyên sâu về các đặc tính lý hóa của hợp chất, đánh giá mức độ phản ứng cũng như xác định tính chất của chúng ở trạng thái tinh khiết, trong dung dịch, hỗn hợp và các dạng khác. Hóa hữu cơ nghiên cứu về phản ứng hữu cơ có thể kể đến bao gồm việc chuẩn bị cho các phản ứng tổng hợp hữu cơ, nghiên cứu mức độ hoạt động của phản ứng. Phạm vi nghiên cứu của Công nghệ hóa hữu cơ bao gồm các hydrocarbon, hợp chất chỉ chứa các nguyên tử carbon và hydro, cũng như hợp chất chứa sườn carbon và các nguyên tố khác.

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video