Điểm Chuyên đề, Thực hành (Học kỳ 1, Đợt 1, năm học 2022-2023)

09-11-2022 CNHH Khoa

(Lưu ý: Khoa nhận đơn phúc khảo trong vòng 7 ngày sau ngày đăng điểm. Quá hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. Chi tiết liên hệ cô Hương giáo vụ, số điện thoại: 0988.584.339)

Điểm Chuyên đề 1 (Công nghệ Thực phẩm)

Điểm Chuyên đề 2 (Công nghệ Thực phẩm)

Điểm Chuyên đề thực tế tại Doanh nghiệp (Hóa HC) – Gv Nguyễn Xuân Chử

Điểm Thực hành kỹ thuật thực phẩm – Nhóm 01 – Gv Nguyễn Thị Thảo Loan

Điểm Thực hành công nghệ sau thu hoạch và bảo quản thực phẩm

Điểm Thực hành Hóa lý (Hóa HC) – Gv Đào Thị Diệu

Bài viết khác

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video