Hướng dẫn sử dụng cổng sinh viên – HITC 2024

20-05-2024 CNHH Khoa

Nhà trường thông tin hướng dẫn sử dụng cổng Sinh viên.
Hướng dẫn này sẽ có các thông tin bổ ích dành cho các bạn sinh viên như:

I         GIỚI THIỆU CƠ BẢN

1.1      Đăng nhập

1.2      Đổi mật khẩu

1.3      Quên mật khẩu

1.4      Các công cụ thường gặp

1.4.1      Thuật ngữ và viết tắt

1.4.2      Biểu tượng

II       DANH SÁCH CÁC CHỨC NĂNG CỔNG THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN

2.1      Xem thông tin sinh viên

2.2      Kết quả học tập

2.3      Xem chương trình khung (chương trình đào tạo sinh viên) phải hoàn thành

2.4      Sinh viên đăng ký kế hoạch học tập

Attachments

Bài viết khác

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video