TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017

13-05-2022 admin

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC  

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017  

1. Giới thiệu Khoa Công Nghệ Hóa Học (Xem chi tiết tại đây)

2. Danh sách các ngành tuyển sinh, chuyên ngành, tổ hợp môn thi, chỉ tiêu, điểm chuẩn 2015 (Xem chi tiết tại đây)

3. Danh sách các ngành tuyển sinh, chuyên ngành, tổ hợp môn thi, chỉ tiêu, điểm chuẩn 2016 (xem chi tiết tại đây)

4. Danh sách các ngành tuyển sinh, chuyên ngành, tổ hợp môn thi, chỉ tiêu 2017 (Xem chi tiết tại đây)

5. Giới thiệu chi tiết và tư vấn tuyển sinh các ngành học (Xem chi tiết tại đây)

6. Quyền lợi sinh viên khi học tại Khoa Công Nghệ Hóa Học (Xem chi tiết tại đây)

7. Kết quả trúng tuyển (Xem chi tiết tại đây)

Bài viết khác

Tuyển sinh liên thông đại học

Liên kết

Video